Publicat en set 1, 2011 | 0 comentaris

© Laura Roca, 2011.

15 x 20 cm

Fotografia i grattage sobre paper