Publicat en Jun 7, 2024 | 0 comentaris

© Laura Roca, 2022.

32 x 44 cm

Fotografia i frottage sobre paper.