Publicat en feb 23, 2016 | 0 comentaris

© Laura Roca, 2014.

20cm (esquerra) x 30 cm (part superior) x 4cm (alçada)

Fotografía modelada. Impressió digital sobre paper.